top of page
172438594_10159752832919298_7149745772192386711_n.jpg

HINA

Producer                   Myu , Natsuyo Chinsho

HINA           zaqi

Cinematographer  Kazuki Takahashi

Editer            Yuma Matsuoka

Music               Yasufumi Fujii

Design             TRMN

Hair&makeup    Chiaki Hino

Costume design   Myu

Support           Kazunosuke Oda

bottom of page